آشنايي با نرم‌افزار Adobe InDesign

آشنايي با نرم‌افزار Adobe InDesign

۲۰ اسفند ۱۳۹۴

وقتي صحبت از تايپ و صفحه‌بندي به ميان مي‌آيد معمولا نرم‌افزاري كه در ذهن همه ما تداعي مي‌شود نرم‌افزار wordاز